WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH „NAD STAWAMI”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach polegającej na realizacji projektu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie utworzenia wypożyczalni rowerów elektrycznych której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LSR w celu zwiększenia sprzedaży usług oferowanych przez Partnerów projektu. Dzięki tej współpracy nastąpi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty partnerów, wprowadzenie do oferty elementów edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnej na tym terenie usługi- możliwości wypożyczenia roweru elektrycznego została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.